Dr. Öğr. Üyesi Ümit Emrah Kurt

(Bölüm Başkanı)

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı

Tel: 0272 228 1321/1812

E-Posta: umitemrah@gmail.com


Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BİLGİN

Protohistorya Anabilim Dalı Başkanı

Tel: 0272 228 1321/1929

E-Posta: bilgin@aku.edu.tr


Arş. Gör. Dr. Esen KAYA

Klasik Arkeoloji

Tel: 0272 228 1321/1929

E-Posta: esenkaya.akad@gmail.com